Hansted Kirke

Hansted menighedsråd


Formand (underskriftsberettiget)
Carl Oluf Madsen
Hanstedvej 15
8700 Horsens


Næstformand
Annette Ravn
Kastanjeparken 10
8700 Horsens


Kasserer (underskriftsberettiget)
Palle Hansen
Sorthøjvej 10
8700 Horsens


Kirkeværge
Bo Jensen
Buen 2
8700 Horsens


Kontaktperson, sekretær
Elsebeth Rasmussen
Kastanjeparken 15
8700 Horsens


Menigt medlem
Ann Natorp Tobiesen
Askeholm 47
8700 Horsens


Menigt medlem
Birte Bech Christensen
Gl.Egebjergvej 23
8700 Horsens

Menighedsrådsmøder 2017


Torsdag d. 12. januar kl. 19

Torsdag d. 23. februar kl. 19

Onsdag d. 1. marts kl. 19 Menighedsmøde

Torsdag d. 30. marts kl. 19

Torsdag d. 27. april kl. 19

Torsdag d. 18. maj kl. 19

Torsdag d. 15. juni kl. 19

Torsdag d. 24. august kl. 19

Torsdag d. 21. september kl. 19

Torsdag d. 26. oktober kl. 19

Torsdag d. 30. november kl. 17.30. Menighedsmøde kl. 19

Møderne afholdes i Kirkehuset.


Referater

Menighedsrådsmøde d. 12. januar 2017

Menighedsrådsmøde d. 23. februar 2017

Menighedsrådsmøde d. 30. marts 2017

Menighedsrådsmøde d. 27. april 2017

Menighedsrådsmøde d. 18. maj 2017

Fællesmøde med Lundum  d. 9. juni 2016

Menighedsrådsmøde d. 15. juni 2017

Menighedsrådsmøde d. 24. august 2017

Menighedsrådsmøde d. 21. september 2017

Menighedsrådsmøde d. 26. oktober 2017

Menighedsrådsmøde d. 30. november 2017

Det nye menighedsråd

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk