Hansted Kirke, Horsens

Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand, som herefter tager sig af det videre fornødne vedrørende bisættelse/begravelse.

Anmeldelse skal ske senest to dage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet.

Derudover skal de efterladte anmode om begravelse eller ligbrænding i overensstemmelse med afdødes ønsker. Blanketten kan findes på www.borger.dk

Som hovedregel skal bisættelse/begravelse altid finde sted senest otte dage efter dødsfaldet.

Kirkelig begravelse/bisættelse

Var afdøde medlem af folkekirken, kontakter bedemanden eller de pårørende én af sognets præster med henblik på en samtale forud for bisættelsen/begravelsen.

Ikke-kirkelig begravelse/bisættelse

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, vil dette normalt blive tolket og respekteret som et ønske om at, afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse - dvs. ikke ønskede bisættelse/begravelse fra en kirke og ikke ønskede en præsts medvirken.

Hansted kirkegård

Kirkegården drives efter de gældende vedtægter.

Kirkegårdstaksterne skal passe med de reelle omkostninger. 

Taksterne for 2024 er beskrevet i dette takstblad.

Takstbladet vises som en pdf-fil. Kan du ikke åbne den, eller foretrækker du at få taksbladet sendt til din mail, så kontakt Kirkekontoret.

Henvendelse vedr. kirkegården til graver Ole Leth

Mobil: 40 21 66 04      
Mail: hanstedkirkegard@mail.dk

Tal med børn om døden

To små film fra Danmarks kirkelige Mediecenter kan hjælpe med at samtale med børn om at miste.

Tøjdyret Snapper mister sin bedstefar, og i den forbindelse vælter de mange spørgsmål op om alt fra det praktiske til den "trykken i brystet" sorgen viser sig som.

I filmen "Om at miste - når nogen dør" tager Snapper hen til præsten Niels for at finde ud af, hvor bedstefar er nu, og hvad hun selv skal gøre med alt det "ked af det"-hed, hun har. Imens tager hendes ven, Topper, til bedemanden, blomsterhandleren og på kirkegården for at undersøge, hvad der nu sker med bedstefar.

I filmen "Om at miste - begravelsen" møder Snapper og Topper præsten henne i kirken for at se, hvordan sådan en begravelse egentlig foregår.

Vilde blomster på kirkegården

I april 2020 er der sået nogle områder af vilde blomster på flere af kirkegårdens nedlagte grave.

Vil du vide mere om baggrunden for dette - så hiv fat i en af graverne,
eller læs artiklen her (vises i mobil-venlig version):

Bier og blomster på kirkegården

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | hansted.sognhorsens@km.dk 30711101 Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk