Hansted Kirke

Hansted Sogn

Hansted Kirke
Stængervej 3
8700 Horsens

Mail: hansted.sognhorsens@km.dk


Kirkekontoret

Kordegn Pia Schiønnemann
Stængervej 1
8700 Horsens

Tlf.:  75 65 61 41       Mail: pss@km.dk

Åbningstider:

Tirsdag - fredag kl. 10.00-12.00
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Sognepræst

Tine Frisenette
Holder orlov fra 1. marts 2018 - 28. februar 2019

 

Søren Jensen

Vikarierende præst fra 1. marts 2018 - 28. februar 2019

Mail: sojen@km.dk

Telefon: 75656412

Åben kontortid tirsdag-torsdag kl. 11-12 i kontoret i præsteboligen.


Organist 

Astrid Lindvig

Mobil: 20616842 
Mail: astridlindvig@gmail.com

Hansted Kirkegård

Stængervej 3
8700 Horsens
Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk

Graver: Ole Leth
Gravermedhjælpere:
Anette Valbæk Ewers

Tlf. 75656704       Mobil: 40216604


Kirkesanger

Anine Henriques

Mobil: 31100309 
Mail: hanstedkirke.anine@gmail.com

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk