Hansted Kirke, Horsens

Dåb i Hansted kirke

Dåb i Hansted Kirke anmeldes til kirkekontoret, hvor indskrivningen foretages af kordegnen.

Sammen finder vi en dato for dåben, og samtidig har kordegnen brug for at kende barnets (kommende) navn, og navn og adresser på de to - fem faddere, der skal være tilstede ved dåben.

Nogle uger før dagen kontakter I præsten for en dåbssamtale.

Dåben er som regel en del af søndags-gudstjenesten i kirken. Én gang i kvartalet er der også "Lørdagsdåb", hvor gudstjenesten udelukkende er dedikeret til netop dåb.

OBS: Menighedsrådet ved Hansted kirke har besluttet at den sidste søndag hver måned er uden dåb i Hansted kirke, så dén kan man altså ikke vælge.

Se alle planlagte gudstjenester i Hansted kirke her

Navn til barnet

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning kan ske i forbindelse med dåben. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du søge digitalt om navngivning via borger.dk. Begge forældre skal signere med MitID.

Et barn der allerede er navngivet, kan til enhver tid senere blive døbt. Dåb og navngivning er altså ikke afhængige af hinanden.

Find en liste over godkendte fornavne her

Faddere / dåbsvidner

En fadder er vidne til dåben og skal "tilse at barnet vokser op i den kristne tro". Nogle går i kirke med barnet, andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser historier fra biblen højt.

Før dåben skal I vælge mindst to, og højst fem, faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med en kristen dåb og som min. have nået konfirmationsalderen. Navne og adresser på fadderne skal gives til kordegnen; gerne pr mail hansted.sognhorsens@km.dk

Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben.

Kirkelige handlinger i Hansted Kirke

Alle der bor i Hansted Sogn, eller har løst sognebånd til en af præsterne, har naturligvis ret til at få udført kirkelige handlinger som dåb, konfirmation og vielse efter nærmere aftale med præsten.

Der har imidlertid gennem årene været flere og flere henvendelser fra folk udenfor Hansted Sogn, som har ønsket kirkelige handlinger i Hansted Kirke. Vi har derfor været nødt til at fastholde, at man skal have en vis tilknytning til kirken, hvis man ikke selv bor i sognet.

For at have tilknytning til kirken skal man opfylde mindst én af nedenstående betingelser:

  • Man skal selv være døbt, konfirmeret eller viet i Hansted Kirke
  • Forældre, børn eller ægtefælle skal bo i Hansted Sogn
  • Man har nær familie på kirkegården
  • Man skal være tilflytter til sognet indenfor nær fremtid

Hvis man ikke har tilknytning til kirken, ser vi os desværre nødsaget til at afvise henvendelsen.

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | hansted.sognhorsens@km.dk 30711101 Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk