Hansted Kirke, Horsens


Bryllup i kirken

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

For at blive gift i folkekirken kræver det, at mindst én af jer er medlem.

I kan blive gift i Hansted Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet.

 

Det skal I gøre

Når I har besluttet jer for at blive gift, er der forskellige praktiske ting, I skal have styr på:

Lav en aftale

Kontakt præsten eller kirkekontoret og få sat en dato og tidspunkt for vielsen i kirken.

Skaf en prøvelsesattest

I skal have en prøvelsesattest fra kommunen. Den kan I tidligst søge om 4 måneder før brylluppet. Det foregår via borger.dk, hvor begge parter skal signere ansøgningen "ægteskabserklæringen" med jeres MitID.

Når I har modtaget prøvelsesattesten fra kommunen er det MEGET VIGTIGT AT, I AFLEVERER PRØVELSESATTESTEN PÅ KIRKEKONTORET. Attesten kommer ikke automatisk videre i systemet, og I skal derfor selv sørge for at få den afleveret til kontoret, da det er jeres formelle "tilladelse" til at blive gift med hinanden. Vielsen må ikke gennemføres, før denne attest er blevet registreret.

Find to vidner

Da vielsen har judridisk gyldighed, skal der være to vidner tilstede under ceremonien. Send navne og adresser på de to vidner til kordegnen i god tid inden vielsen, så de kan blive skrevet i kirkebogen.

Navneændring

Hvis den ene af jer, eller I begge to, vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I søge i god tid inden vielsen. Hvis I begge ønsker navneændring, skal I sende en ansøgning hver i sær. 

Ansøgningsskemaet "Navneændring på bryllupsdagen" kan I finde på borger.dk. I skal begge signere ansøgningen med jeres MitID.

Navneændring i forbindelse med bryllup - hvor parret efterfølgende får fælles navn - er gratis at søge om indtil 3 måneder efter vielsen.

Kontakt Hansted kirke

Kirkelige handlinger i Hansted Kirke

Alle der bor i Hansted Sogn, eller har løst sognebånd til en af præsterne, har naturligvis ret til at få udført kirkelige handlinger som dåb, konfirmation og vielse efter nærmere aftale med præsten.

Der har imidlertid gennem årene været flere og flere henvendelser fra folk udenfor Hansted Sogn, som har ønsket kirkelige handlinger i Hansted Kirke. Vi har derfor været nødt til at fastholde, at man skal have en vis tilknytning til kirken, hvis man ikke selv bor i sognet.

For at have tilknytning til kirken skal man opfylde mindst én af nedenstående betingelser:

  • Man skal selv være døbt, konfirmeret eller viet i Hansted Kirke
  • Forældre, børn eller ægtefælle skal bo i Hansted Sogn
  • Man har nær familie på kirkegården
  • Man skal være tilflytter til sognet indenfor nær fremtid

Hvis man ikke har tilknytning til kirken, ser vi os desværre nødsaget til at afvise henvendelsen.

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | hansted.sognhorsens@km.dk 30711101 Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk