Hansted Kirke, Horsens


Bryllup i kirken

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

For at blive gift i folkekirken kræver det, at mindst én af jer er medlem.

I kan blive gift i Hansted Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet.

 

Det skal I gøre

Når I har besluttet jer for at blive gift, er der forskellige praktiske ting, I skal have styr på:

Lav en aftale

Kontakt præsten eller kirkekontoret og få sat en dato og tidspunkt for vielsen i kirken.

Skaf en prøvelsesattest

I skal have en prøvelsesattest fra kommunen. Den kan I tidligst søge om 4 måneder før brylluppet. Det foregår via borger.dk, hvor begge parter skal signere ansøgningen "ægteskabserklæringen" med jeres MitID.

Når I har modtaget prøvelsesattesten fra kommunen er det MEGET VIGTIGT AT, I AFLEVERER PRØVELSESATTESTEN PÅ KIRKEKONTORET. Attesten kommer ikke automatisk videre i systemet, og I skal derfor selv sørge for at få den afleveret til kontoret, da det er jeres formelle "tilladelse" til at blive gift med hinanden. Vielsen må ikke gennemføres, før denne attest er blevet registreret.

Find to vidner

Da vielsen har judridisk gyldighed, skal der være to vidner tilstede under ceremonien. Send navne og adresser på de to vidner til kordegnen i god tid inden vielsen, så de kan blive skrevet i kirkebogen.

Navneændring

Hvis den ene af jer, eller I begge to, vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I søge i god tid inden vielsen. Hvis I begge ønsker navneændring, skal I sende en ansøgning hver i sær. 

Ansøgningsskemaet "Navneændring på bryllupsdagen" kan I finde på borger.dk. I skal begge signere ansøgningen med jeres MitID.

Navneændring i forbindelse med bryllup - hvor parret efterfølgende får fælles navn - er gratis at søge om indtil 3 måneder efter vielsen.

Kontakt Hansted kirke

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | hansted.sognhorsens@km.dk 30711101 Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk