Hansted Kirke, Horsens


Konfirmation i Hansted kirke

Datoer for konfirmationer i Hansted kirke 2020:

Lørdag d. 12. september kl. 9.00: B-klassen (den "gamle" 6.B)

Lørdag d. 12. september kl. 11.00: C-klassen (den "gamle" 6.C)

Søndag d. 13. september kl. 10.00: A-klassen (den "gamle" 6.A)


Fællesfoto af konfirmandholdene:

B-klassen, 12. sep. kl. 10.10

C-klassen, 12. sep. kl. 10.25

A-klassen, 13. sep. kl. 11.10

Praktisk kirke-info ifm. konfirmationerne

Bænke i kirken og gæster:

I kirken er der to bænke til hver konfirmand. Der kan sidde mellem 5 og 8 personer på hver bænk - konfirmanden tæller ikke med, da de sidder på en stol ved siden af den ene bænk.

Bænkene er ikke placeret "samlet". Den ene bænk er i sektionen mellem orgel og alter, og den anden bænk er bagerst i kirken. Den bagerste bænk reserveres ikke, men man kan regne med to bænke - dvs. at hver konfirmand kan have 10 - 16 gæster med.

Fælles konfirmand-foto:

Der er mulighed for at købe et "klassebillede" af hele konfirmandholdet samlet. Billederne bliver taget af fotograf Svend Pedersen, som vi har været glade for at benytte os af i mange år. Han vil komme og fotografere holdene hhv. d. 12. september MELLEM de to hold konfirmationer (altså fotografering af både B og C klassen - hver for sig, men i samme session) og d. 13. september A klassen.

Hvert billede koster 130 kr. Bestilling og betaling foregår som beskrevet på en blanket, der udleveres af præsten.

Konfirmation i Lundum og Hansted ændres til 8. klasse

Fra 2022 foregår konfirmation på 8. klassetrin, og der er derfor INGEN konfirmationer i Lundum - Hansted pastorat i 2021.

Årsagen til denne ændring findes i de gode erfaringer fra en stor del af Horsens kommune, som allerede nu har konfirmation på 8. klassetrin. 

Spørgsmål angående konfirmation kan rettes til kordegn Merete Nørgaard (75656141 / hansted.sognhorsens@km.dk), eller sognepræst Søren Jensen (24639820 / sojen@km.dk)

Datoer for konfirmation 2022:

8.A: 13. maj 2022 kl. 09.00 i Hansted kirke

8.B: 13. maj 2022 kl. 11.00 i Hansted kirke

Om konfirmationsdatoer i Lundum - Hansted generelt:

Fordelingen af klasser på konfirmationsdagen er som følger:

  • I de år hvor der er TO klasser konfirmeres begge klasser St. Bededag; A-klassen kl. 09.00 og B-klassen kl. 11.00
  • I de år hvor der er TRE klasser konfirmeres B-klassen kl. 09.00 og C-klassen kl. 11.00 St. Bededag, og A-klassen konfirmeres kl. 10.00 den følgende lørdag.

Skulle der være elever, der ønsker konfirmation i Lundum kirke, aftales dette med præsten.

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | Åbent: Man. kl. 9 - 12, Ons. kl. 13 - 15, Fre. kl. 9 - 12 hansted.sognhorsens@km.dk 75656141
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk