Hansted Kirke, Horsens

Om faderskab / medmoderskab

Er forældrene gift vil faren automatisk blive registreret som far.

Ugifte forældre har mulighed for at få faderskabet registreret i 28 dage fra barnets fødsel ved at indgive en "Omsorgs- og Ansvarserklæring" (O/A-erklæring) - denne medfører fælles forældremyndighed. Blanketten findes på www.borger.dk, hvor O/A-erklæringen afgives digitalt. Begge forældre skal signere med deres NemID.

Bliver der ikke indsendt en O/A-erklæring fra faren indenfor de første 28 dage, bliver sagen sendt videre til Familieretshuset.

I sager om medmoderskab skal ansøgningen altid sendes til Familieretshusets afgørelse først.

Man kan også indsende blanketten om faderskab til Familieretshuset før barnets fødsel (også via borger.dk), så man er registreret som barnets far fra det øjeblik, barnet er født. Gør man det, er det blot vigtigt, at videresende Familieretshusets afgørelse til kirkekontoret, da det ikke er en information, der når frem til kirkekontoret automatisk. (Det er Familieretshuset der afgør sagen, og Kirkekontoret der skal registrere faren i den digitale kirkebog).

Navngivning

Husk også at give barnet et navn, inden det er fyldt 6 måneder. Læs mere om navngivning her.

Kirkekontoret, Stængervej 1, 8700 Horsens | hansted.sognhorsens@km.dk 30711101 Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk