Hansted Kirke

Sang og musik i kirken for dagplejere
Den 18. september 2018 startede for første gang dette nye initiativ i Hansted kirke. Lige nu deltager tre dagplejere og deres 11 plejebørn i initiativet, som strækker sig over 10 formiddage. 

Vi starter hver gang i våbenhuset, hvor alle tager fat i den røde snor, sammen går vi fra våbenhuset nynnende ind i kirken. Inde i kirken synger vi navnesang, synger salmer med fagter, danser med tørklæder, kigger på sæbebobler og leger sanglege. Når det hele er slut ender vi i våbenhuset, hvor børnene får deres tøj på igen.

Hele forløbet afsluttes med en andagt den sidste gang vi holder PUSTERUMMET i 2018, hvor børnene og deres forældre er inviteret. Her vil vi lave mange af de samme ting, som børnene kender, så deres forældre kan se hvad de har lavet.

Det er tanken, at dagplejerne og deres plejebørn udover en hyggelig formiddag får en følelse af, at kirken er et rart sted at være, og at kirkens rum kan meget mere, end hvad murstenene umiddelbart antyder.


Lundum - Hansted kirkers børnekor

Øver hver onsdag 14.15 - 15.15 på Egebjerg skolen

Lundum – Hansted kirkers børnekor består af sangglade piger og drenge fra 3. – 5. klasse. De øver hver onsdag fra 14.15-15.15 på Egebjerg skole i musiklokalet. Koret medvirker ved forskellige gudstjenester samt familiegudstjenester.

For optagelse i børnekoret kontakt korleder Anine Henriques på hanstedkirke.anine@gmail.com

- eller mød op i musiklokalet og prøv en time.

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk