Hansted Kirke

Sang og musik i kirken for dagplejere
Den 18. september 2018 startede for første gang dette nye initiativ i Hansted kirke. Lige nu deltager tre dagplejere og deres 11 plejebørn i initiativet, som strækker sig over 10 formiddage. 

Vi starter hver gang i våbenhuset, hvor alle tager fat i den røde snor, sammen går vi fra våbenhuset nynnende ind i kirken. Inde i kirken synger vi navnesang, synger salmer med fagter, danser med tørklæder, kigger på sæbebobler og leger sanglege. Når det hele er slut ender vi i våbenhuset, hvor børnene får deres tøj på igen.

Hele forløbet afsluttes med en andagt den sidste gang vi holder PUSTERUMMET i 2018, hvor børnene og deres forældre er inviteret. Her vil vi lave mange af de samme ting, som børnene kender, så deres forældre kan se hvad de har lavet.

Det er tanken, at dagplejerne og deres plejebørn udover en hyggelig formiddag får en følelse af, at kirken er et rart sted at være, og at kirkens rum kan meget mere, end hvad murstenene umiddelbart antyder.


Lundum - Hansted kirkers børnekor

Øver hver onsdag 14.15 - 15.15 på Egebjerg skolen

Lundum – Hansted kirkers børnekor består af sangglade piger og drenge fra 3. – 5. klasse. De øver hver onsdag fra 14.15-15.15 på Egebjerg skole i musiklokalet. Koret medvirker ved forskellige gudstjenester samt familiegudstjenester.

For optagelse i børnekoret kontakt korleder Anine Henriques på hanstedkirke.anine@gmail.com

- eller mød op i musiklokalet og prøv en time.

 


Babysalmesang i Hansted Kirke

Kom og vær med til babysalmesang i Hansted kirke. Vi synger for babyerne, danser med dem, vugger dem i tæpper og laver fagter for dem til børnesange og salmer. Vi stimulerer sanserne med tørklæder, sæbebobler og rasleæg, så vi sammen bliver fortrolige med kirkens fordybende rum og sange. Det kræver ingen særlige forudsætninger, for netop dit barn synes at din stemme er den smukkeste.

Babyer mellem 2 og 12 måneder er velkommen sammen med mor, far eller en bedsteforælder. 

Vi synger i 30-40 minutter, og går derefter ned i kirkehuset og drikker en kop the/kaffe og spiser en småkage. Her sidder vi ofte i en lille time og snakker om alt mellem himmel og jord. ”Det er ligesom en (ekstra) mødregruppe”, siger mødrene.

Kirkesanger og musikpædagog Anine Henriques står for babysalmesangen. Hun har mange års erfaring med musikundervisning af både børn, unge og voksne.

Forløbet koster i alt 100 kr., som betales første gang vi mødes. 

Tid og sted: 6 torsdage kl.10.30-12.00 i Hansted kirke og kirkehus.
Datoer:  30/8 – 6/9 – 13/9 – 20/9 – 4/10 – 11/10 

Tilmelding og spørgsmål til Anine Henriques på
 E-mail: hanstedkirke.anine@gmail.com eller 3110 0309

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk