Hansted Kirke

Velkommen til Hansted Kirke


Kirkebil

Lundum og Hansted sogne tibyder brug af kirkebil efter ønske og behov til gudstjenester og kirkelige arrangementer i Lundum/Hansted pastorat.

Du kan ringe direkte til Methas Biler, Horsens, tlf. 40 50 82 68 senest dagen før og meddele, at du ønsker at være med i kirkebilen. Du skal oplyse tidspunket for gudstjenesten eller arrangementet, og hvor du ønsker at stå på. Aftal også tidspunkt for afhentning ved kirken

 

TAK!

Mange tak til alle jer der samlede ind, og til alle der tog godt imod og gav et bidrag i forbindelse med sogneindsamlingen 10. marts 2019. 
Der blev samlet kr. 8.025,- (heraf kr. 1.000.- MobilPay). 
På landsplan blev der samlet 10,5 millioner kroner.

Mange hilsner 
Elsebeth Rasmussen, Hansted menighedsråd


Pusterum

Torsdag d. 2. maj kl. 17 - Tilmelding senest søndag d. 28. april

Onsdag d. 5 juni kl. 17 - Tilmelding senest søndag d. 2. juni

Lundum og Hansted pastorat forsøger fortsat at skabe pusterum i en travl hverdag. Fire hverdage i foråret er blevet udvalgt som pusterum, denne gang fire forskellige ugedage, hvor Hansted kirke åbner deres døre for børnefamilier og andre, der kan have brug for et pusterum sammen med nye og gamle venner.
Arrangementerne varierer i indhold, men rammen er den samme fra gang til gang: Vi mødes kl. 17:00 i kirken, hvor der er et lille oplæg eller andagt – ofte med bevægelse – og fællessang, inden vi efterfølgende spiser sammen.
Vi håber, at I stadig vil være med. Det er fortsat gratis at deltage, men vi vil gerne bede jer melde jer til – med antal børn og voksne.

Tilmelding skal foregå til Anine Henriques på mail: hanstedkirke.anine@gmail.com


Gudstjeneste på DR K

Sognepræst Søren Jensen "live"

DR har optaget et par gudstjenester i Østbirk Kirke. Lundum-Hansteds sognepræst, Søren Jensen, forestod gudstjenesten d. 24.marts 2019. 

Hvis du gik glip af udsendelsen, kan du se den her: TV-gudstjeneste d. 24. marts.

 


Skærtorsdag i Hansted Kirke og Kirkehuset

Torsdag den 18. april kl. 17

Skærtorsdag holder vi gudstjeneste i Hansted Kirke. Efter gudstjenesten går vi i Kirkehuset og får noget at spise, mens sognepræst Søren Jensen vil fortælle om det traditionelle jødiske påskemåltid.

Hvis du har lyst til at deltage i spisningen efter gudstjenesten, vil vi gerne have tilmelding til sojen@km.dk eller pr. tlf/SMS 2463 9820. Det koster 100 kr. pr. person for mad og drikke. Børn og unge under 15 år spiser med gratis.


Sogneudflugt 2019

Onsdag d. 21. august 2019

Planlægningen af årets sogneudflugt er i fuld gang. Turen bliver onsdag den 21. august 2019, så reserver datoen med det samme. Når vi kommere nærmere, følger meget mere information.

Mange hilsener

Menighedsrådene i Lundum & Hansted kirker


Lundum - Hansted kirkers børnekor

Øver hver onsdag 14.15 - 15.15 på Egebjerg skolen

Lundum – Hansted kirkers børnekor består af sangglade piger og drenge fra 3. – 5. klasse. De øver hver onsdag fra 14.15-15.15 på Egebjerg skole i musiklokalet. Koret medvirker ved forskellige gudstjenester samt familiegudstjenester.

For optagelse i børnekoret kontakt korleder Anine Henriques på hanstedkirke.anine@gmail.com eller mød op i musiklokalet og prøv en time.


Babysalmesang i Hansted Kirke

Kom og vær med til babysalmesang i Hansted kirke. Vi synger for babyerne, danser med dem, vugger dem i tæpper og laver fagter for dem til børnesange og salmer. Vi stimulerer sanserne med tørklæder, sæbebobler og rasleæg, så vi sammen bliver fortrolige med kirkens fordybende rum og sange. Det kræver ingen særlige forudsætninger, for netop dit barn synes at din stemme er den smukkeste.

Babyer mellem 2 og 12 måneder er velkommen sammen med mor, far eller en bedsteforælder. 

Vi synger i 30-40 minutter, og går derefter ned i kirkehuset og drikker en kop the/kaffe og spiser en småkage. Her sidder vi ofte i en lille time og snakker om alt mellem himmel og jord. ”Det er ligesom en (ekstra) mødregruppe”, siger mødrene.

Kirkesanger og musikpædagog Anine Henriques står for babysalmesangen. Hun har mange års erfaring med musikundervisning af både børn, unge og voksne.

Forløbet koster i alt 100 kr., som betales første gang vi mødes. 

Tilmelding og spørgsmål til Anine Henriques på
E-mail: hanstedkirke.anine@gmail.com eller 3110 0309


Kor i Hansted Kirke

Koret øver hver onsdag kl. 16-17.30 i Kirkehuset

Hansted Kirkekor øver et bredt repertoire af danske salmer, sange og rytmiske satser.

Har du lyst til at være med og har du lidt korerfaring, så kontakt organist Astrid Lindvig på astridlindvig@gmail.com for at høre mere.

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk